คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักทั่วไป
ราคาสินค้าประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระเจี๊ยบเขียว
      1.1   กระเจี๊ยบเขียว กิโลกรัม 16 16 16 3.00 23.08%
   2.   กุ้ยช่าย
      2.1   กุ้ยช่ายขาว กิโลกรัม 100 100 100 - -
      2.2   กุ้ยช่ายเขียว กิโลกรัม 40 40 40 5.00 14.29%
      2.3   กุ้ยช่ายดอก กิโลกรัม 50 50 50 -10.00 -16.67%
   3.   ข้าวโพดฝักอ่อน
      3.1   ข้าวโพดฝักอ่อน กิโลกรัม 24 24 24 - -
   4.   ขึ้นฉ่าย
      4.1   ขึ้นฉ่าย กิโลกรัม 70 80 60 -10.00 -12.50%
   5.   คะน้า
      5.1   แขนงคะน้า กิโลกรัม 50 60 40 - -
      5.2   ต้นคะน้า กิโลกรัม 18 20 16 -4.00 -18.18%
      5.3   ยอดคะน้า กิโลกรัม 19 20 18 -5.00 -20.83%
   6.   ชะอม
      6.1   ชะอม กิโลกรัม 7 7 7 1.00 16.67%
   7.   แตงกวา
      7.1   แตงกวาทั่วไป กิโลกรัม 8 8 8 1.50 23.08%
      7.2   แตงกวาเล็กอ่อน กิโลกรัม 12 12 12 - -
   8.   แตงไทอ่อน
      8.1   แตงไทอ่อน กิโลกรัม 10 10 10 - -
   9.   แตงโม
      9.1   แตงโมอ่อน กิโลกรัม 8 8 8 - -
   10.   แตงร้าน
      10.1   แตงร้าน กิโลกรัม 12 12 12 3.00 33.33%
   11.   ถั่วแขก
      11.1   ถั่วแขก กิโลกรัม 27.5 30 25 7.50 37.50%
   12.   ถั่วงอก
      12.1   ถั่วงอก กิโลกรัม 20 20 20 - -
   13.   ถั่วฝักยาว
      13.1   ถั่วฝักยาวด้วง กิโลกรัม 29 30 28 -11.00 -27.50%
      13.2   ถั่วฝักยาวเส้น กิโลกรัม 29 30 28 -10.00 -25.64%
   14.   ถั่วพู
      14.1   ถั่วพู กิโลกรัม 70 70 70 -50.00 -41.67%
   15.   ถั่วลันเตา
      15.1   ถั่วลันเตา กิโลกรัม 90 90 90 - -
   16.   บวบ
      16.1   บวบงู กิโลกรัม 16 16 16 - -
      16.2   บวบหอม กิโลกรัม 16 16 16 2.00 14.29%
      16.3   บวบเหลี่ยม กิโลกรัม 12 12 12 -2.00 -14.29%
   17.   ผักกะเฉด
      17.1   ผักกะเฉดมัด มัด 200 200 200 100.00 100.00%
      17.2   ผักกะเฉดยอด กิโลกรัม 20 20 20 4.00 25.00%
   18.   ผักกาดหอม
      18.1   ผักกาดหอม กิโลกรัม 30 30 30 - -
   19.   ผักขมจีน
      19.1   ผักขมจีน กิโลกรัม 16 16 16 -8.00 -33.33%
   20.   ผักบุ้ง
      20.1   ผักบุ้งจีน กิโลกรัม 9 10 8 -3.00 -25.00%
      20.2   ผักบุ้งไทย มัด 50 50 50 - -
12