คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักทั่วไป
ราคาสินค้าประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2560 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระเจี๊ยบเขียว
      1.1   กระเจี๊ยบเขียว กิโลกรัม 16 16 16 2.00 14.29%
   2.   กุ้ยช่าย
      2.1   กุ้ยช่ายขาว กิโลกรัม 100 100 100 - -
      2.2   กุ้ยช่ายเขียว กิโลกรัม 40 40 40 - -
      2.3   กุ้ยช่ายดอก กิโลกรัม 50 50 50 - -
   3.   ข้าวโพดฝักอ่อน
      3.1   ข้าวโพดฝักอ่อน กิโลกรัม 20 20 20 - -
   4.   ขึ้นฉ่าย
      4.1   ขึ้นฉ่าย กิโลกรัม 140 140 140 10.00 7.69%
   5.   คะน้า
      5.1   แขนงคะน้า กิโลกรัม 52.5 65 40 -17.50 -25.00%
      5.2   ต้นคะน้า กิโลกรัม 44 44 44 2.00 4.76%
      5.3   ยอดคะน้า กิโลกรัม 40 40 40 9.00 29.03%
   6.   ชะอม
      6.1   ชะอม กิโลกรัม 12 12 12 - -
   7.   แตงกวา
      7.1   แตงกวาทั่วไป กิโลกรัม 6 6 6 -1.50 -20.00%
      7.2   แตงกวาเล็กอ่อน กิโลกรัม 10 10 10 -1.00 -9.09%
   8.   แตงไทอ่อน
      8.1   แตงไทอ่อน กิโลกรัม 10 10 10 -6.00 -37.50%
   9.   แตงโม
      9.1   แตงโมอ่อน กิโลกรัม 7.5 8 7 -1.50 -16.67%
   10.   แตงร้าน
      10.1   แตงร้าน กิโลกรัม 7.5 8 7 -3.00 -28.57%
   11.   ถั่วแขก
      11.1   ถั่วแขก กิโลกรัม 40 40 40 - -
   12.   ถั่วงอก
      12.1   ถั่วงอก กิโลกรัม 20 20 20 - -
   13.   ถั่วฝักยาว
      13.1   ถั่วฝักยาวด้วง กิโลกรัม 30 30 30 - -
      13.2   ถั่วฝักยาวเส้น กิโลกรัม 30 30 30 - -
   14.   ถั่วพู
      14.1   ถั่วพู กิโลกรัม 40 40 40 - -
   15.   ถั่วลันเตา
      15.1   ถั่วลันเตา กิโลกรัม 90 90 90 -5.00 -5.26%
   16.   บวบ
      16.1   บวบงู กิโลกรัม 16 16 16 - -
      16.2   บวบหอม กิโลกรัม 16 16 16 - -
      16.3   บวบเหลี่ยม กิโลกรัม 16 16 16 - -
   17.   ผักกะเฉด
      17.1   ผักกะเฉดมัด มัด 100 100 100 - -
      17.2   ผักกะเฉดยอด กิโลกรัม 10 10 10 - -
   18.   ผักกาดหอม
      18.1   ผักกาดหอม กิโลกรัม 20 20 20 - -
   19.   ผักขมจีน
      19.1   ผักขมจีน กิโลกรัม 16 16 16 - -
   20.   ผักบุ้ง
      20.1   ผักบุ้งจีน กิโลกรัม 11 12 10 - -
      20.2   ผักบุ้งไทย มัด 85 90 80 5.00 6.25%
12