คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักทั่วไป
ราคาสินค้าประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระเจี๊ยบเขียว
      1.1   กระเจี๊ยบเขียว กิโลกรัม 16 16 16 -2.00 -11.11%
   2.   กุ้ยช่าย
      2.1   กุ้ยช่ายขาว กิโลกรัม 100 100 100 - -
      2.2   กุ้ยช่ายเขียว กิโลกรัม 40 40 40 - -
      2.3   กุ้ยช่ายดอก กิโลกรัม 40 40 40 - -
   3.   ข้าวโพดฝักอ่อน
      3.1   ข้าวโพดฝักอ่อน กิโลกรัม 16 16 16 - -
   4.   ขึ้นฉ่าย
      4.1   ขึ้นฉ่าย กิโลกรัม 50 50 50 -10.00 -16.67%
   5.   คะน้า
      5.1   แขนงคะน้า กิโลกรัม 50 60 40 - -
      5.2   ต้นคะน้า กิโลกรัม 14 14 14 2.00 16.67%
      5.3   ยอดคะน้า กิโลกรัม 20 20 20 - -
   6.   ชะอม
      6.1   ชะอม กิโลกรัม 12.5 13 12 - -
   7.   แตงกวา
      7.1   แตงกวาทั่วไป กิโลกรัม 6 6 6 - -
      7.2   แตงกวาเล็กอ่อน กิโลกรัม 11 12 10 1.00 10.00%
   8.   แตงไทอ่อน
      8.1   แตงไทอ่อน กิโลกรัม 16 16 16 - -
   9.   แตงโม
      9.1   แตงโมอ่อน กิโลกรัม 16 16 16 2.00 14.29%
   10.   แตงร้าน
      10.1   แตงร้าน กิโลกรัม 11 12 10 2.00 22.22%
   11.   ถั่วแขก
      11.1   ถั่วแขก กิโลกรัม 30 30 30 - -
   12.   ถั่วงอก
      12.1   ถั่วงอก กิโลกรัม 20 20 20 - -
   13.   ถั่วฝักยาว
      13.1   ถั่วฝักยาวด้วง กิโลกรัม 24 24 24 1.00 4.35%
      13.2   ถั่วฝักยาวเส้น กิโลกรัม 23 24 22 - -
   14.   ถั่วพู
      14.1   ถั่วพู กิโลกรัม 47.5 50 45 7.50 18.75%
   15.   ถั่วลันเตา
      15.1   ถั่วลันเตา กิโลกรัม 100 100 100 5.00 5.26%
   16.   บวบ
      16.1   บวบงู กิโลกรัม 18 18 18 - -
      16.2   บวบหอม กิโลกรัม 16 16 16 -2.00 -11.11%
      16.3   บวบเหลี่ยม กิโลกรัม 9 10 8 1.50 20.00%
   17.   ผักกะเฉด
      17.1   ผักกะเฉดมัด มัด 200 200 200 - -
      17.2   ผักกะเฉดยอด กิโลกรัม 16 16 16 - -
   18.   ผักกาดหอม
      18.1   ผักกาดหอม กิโลกรัม 35 35 35 - -
   19.   ผักขมจีน
      19.1   ผักขมจีน กิโลกรัม 16 16 16 - -
   20.   ผักบุ้ง
      20.1   ผักบุ้งจีน กิโลกรัม 8 8 8 -2.00 -20.00%
      20.2   ผักบุ้งไทย มัด 60 60 60 - -
12