คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักพื้นบ้าน
ราคาสินค้าประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2560 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระถิน
      1.1   ยอดกระถิน กำ 12 12 12 - -
      1.2   ฝักอ่อนกระถิน กำ 6.5 7 6 - -
   2.   แค
      2.1   ยอดแค กำ 8 8 8 - -
      2.2   ดอกแค กิโลกรัม 50 50 50 - -
   3.   กระเจี๊ยบ
      3.1   ดอกกระเจี๊ยบ กิโลกรัม 25 25 25 - -
      3.2   ใบกระเจี๊ยบแดง กำ 25 25 25 - -
   4.   กระเจียว
      4.1   ดอกกระเจียว กำ 30 30 30 - -
   5.   ขี้เหล็ก
      5.1   ดอกขี้เหล็ก กำ 40 40 40 - -
   6.   งิ้ว
      6.1   ดอกงิ้ว แพ็ก 400 400 400 - -
   7.   สลิด
      7.1   ดอกสลิด กิโลกรัม 250 250 250 - -
   8.   โสน
      8.1   ดอกโสน กำ 110 120 100 - -
   9.   คูณ
      9.1   ยอดคูณ กำ 17.5 20 15 - -
   10.   ตังออ
      10.1   ตังออ กิโลกรัม 100 100 100 - -
   11.   ทองหลาง
      11.1   ใบทองหลาง กำ 10 10 10 - -
   12.   กระโดน
      12.1   ใบกระโดน กำ 10 10 10 - -
   13.   ชะพลู
      13.1   ใบชะพลู กำ 50 50 50 - -
   14.   เตย
      14.1   ใบเตย กิโลกรัม 20 20 20 - -
   15.   บัวบก
      15.1   ใบบัวบก กำ 12 12 12 - -
   16.   ยอ
      16.1   ใบยอ มัด 20 20 20 - -
      16.2   ลูกยอ กำ 30 30 30 - -
   17.   ย่านาง
      17.1   ใบย่านาง กำ 30 30 30 - -
   18.   ผักกาดสร้อย
      18.1   ผักกาดสร้อย กิโลกรัม 30 30 30 - -
   19.   ผักก้านจอง
      19.1   ผักก้านจอง กำ 30 30 30 - -
   20.   ผักขมป็อบอาย
      20.1   ผักขมป็อบอาย กิโลกรัม 35 35 35 - -
   21.   แขยง
      21.1   ผักแขยง กำ 8 8 8 - -
   22.   ผักตับเต่า
      22.1   ผักตับเต่า กำ 10 10 10 - -
   23.   ผักติ้ว
      23.1   ผักติ้ว กำ 10 10 10 - -
12